شوکول

حرف هایی از جنس سکوت


[ پنجشنبه چهاردهم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 0:13 ] [ aneh ]

[ ]

باز باران نه نگویید با ترانه می سرایم این ترانه جور دیگر


باز باران بی ترانه دانه دانه بر بام خانه


یادم آید روز باران پا به پای بغض سنگین تلخ و غمگین دل شکسته اشک ریزان عاشقی سرخورده بودم


می دریدم قلب خود را


دور می گشتی تو از من


با دو چشم خیس و گریان


می شنیدم از دل خود این نوای کودکانه


پر بهانه زود برگردی به خانه


یادت آید هستی من آن دل تو جار می زد


این ترانه باز باران باز می گردم به خانه

[ پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ ] [ 19:12 ] [ aneh ]

[ ]


چه جمعه ها كه یك به یك غروب شد نیامدی


چه بغضها كه در گلو رسوب شد نیامدی


خلیل آتشین سخن , تبر به دوش بت شكن


خدای ما, دوباره سنگ و چوب شد نیامدی


برای ما كه خسته ایم و دل شكسته ایم ,نه


ولی برای عده ای , چه خوب شد نیامدی


تمام طول هفته را در انتظار جمعه ام


دوباره صبح , ظهر , نه , غروب شد نیامدی

[ جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ ] [ 16:58 ] [ aneh ]

[ ]


من اگر این شعر را سروده بودم خودکارم را می‌بوسیدم و می‌گذاشتم کنار. دیگر حتی شماره تلفن هم باهاش

یادداشت نمی‌کردم. بعد هم یک عمر توی همه‌ی محافل ادبی و جلسه‌ی شعرخوانی، شیره اعتبار همین ۱۸ خط

را می‌ریختم توی چای‌ام و با تفرعن کامل جرعه جرعه سر می‌کشیدم. گوارای وجودم!تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم


تو را به خاطر عطر نان گرم


برای برفی که آب می شود دوست می دارمتو را برای دوست داشتن دوست می دارم


تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارمبرای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت


لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم


تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم


تو را به خاطربوی لاله های وحشی


به خاطر گونه ی زرین آفتاب گردان


برای بنفشیِ بنفشه ها دوست می دارم


تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم


تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست می دارم


تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ... دوست می دارم


تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ... دوست می دارم


برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه


تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست می دارم


تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم ... دوست می دارم ...


" پل الووار ، ترجمه احمد شاملو "

[ چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:59 ] [ aneh ]

[ ]

آری از پشت کوه آمده ام…چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟!برای عشق خیانت کردبرای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان دادبرای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاندوقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسممی گویند: از پشت کوه آمده!ترجیح می دهم به پشت کوه برگردمو تنها دغدغه ام سالم برگرداندنگوسفندان از دست گرگ ها باشد،تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

[ پنجشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:13 ] [ aneh ]

[ ]

عاشقی لباس رزم پوشید و به جنگ روزگار رفت...............


بین راه دیوانه ای را دید که از جنگ روزگار بازمیگشت.........

[ جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:20 ] [ aneh ]

[ ]

دلم از نبودنت پر است ،


آنقدر که اضافه اش از چشمانم میچکد!!!!

[ شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:29 ] [ aneh ]

[ ]

گل گلی آبجی جونم

[ چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:41 ] [ aneh ]

[ ]


غـــریبانه در ایـــن کوچه ها


به دنبال


بوی خوش عطر


نفس های تو


میگردم !


اگــر کمی دل داشتی ،


نفس های عمیق تر می کشیدی

[ چهارشنبه نهم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:36 ] [ aneh ]

[ ]


الهی تو را سوگند بر مظلومیت علی و دله ای مملوّ از آه و فغان


به حرمت شب قدر بینوایان را در حسرت سعادت ناشی از فضیلت خویش مسوزان


و دل های افتاده را از درگاه با عظمت خویش نا امید مفرما

[ شنبه پنجم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:27 ] [ aneh ]

[ ]


دلتنـــــــــــــــــگیعین آتش زیر خاکــــــستر استگـــــــاهی فـــــــکر میکنی تمـــــــــام شدهامّـــــا یــک دفــــعههمه ات را آتــــش مـــــــــــیزند . . .

[ چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:50 ] [ aneh ]

[ ]

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما گفته بودند و گفته باشند و خواهند گفت !!!


زندگی انشایی است که تنها باید خود بنگاریم ؛باشد که موضوع انشای زندگیت "خدا" ،


مقدمه اش "عشق او" ،


و انتهایش "نگاه او" باشد ...آمیــــــــــــــــــــــــــــــــن

[ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ] [ 12:42 ] [ aneh ]

[ ]


یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود


هزاران شمع دیگررا روشن کند


مثل مهربانی که هیچ وقت با


تقسیم شدن کم نمی شود


زیباست که ببینی کسی میخندد


و زیباتر اینکه بدانی خودت


باعث خنده اش شده ای....

[ دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 15:4 ] [ aneh ]

[ ]

دلیل تنهاییم را تازه فهمیدم!


وقتی محبت کردم و تنها شدم،


وقتی دوست داشتم و تنها ماندم...


دانستم:


باید تنها شد و تنها ماند تا خدا را فهمید...

[ چهارشنبه دوازدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:39 ] [ aneh ]

[ ]


قصه از حنجره ایست که گره خورده به بغض


صحبت از خاطره ایست که نشسته لب حوض


 یک طرف خاطره ها!


یک طرف پنجره ها!


در همه آوازها! حرف آخر زیباست!


آخرین حرف تو چیست که به آن تکیه کنم؟


حرف من دیدن پرواز تو در فرداهاست

[ دوشنبه دهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:9 ] [ aneh ]

[ ]


ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯼ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ!..


ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ…


ﻭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻡ…..


ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﯼ ﮐﺎﺷﻬﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﮔﻔﺘﻢ!..


ﻭﻟﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺲ ﺍﺳﺖ!


ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻋﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻢ


ﻭ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮ


ﻭ ﺣﺲ ﻧﺎﺏ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺪﻥ

[ یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:6 ] [ aneh ]

[ ]

زندگی یعنی بخند هرچه که غمگینی


،ببخش هرچند که مسکینی،


فراموش کن هرچند که دلگیری.


این گونه بودن زیباست،هرچند که آسان نیست☺

[ شنبه هشتم تیر ۱۳۹۲ ] [ 11:39 ] [ aneh ]

[ ]

سکوت گاهی حقیقت بی رحمانه دردیست

که نه فریاد آرامش میکند

نه گریستن

نه اعتراض

نه گذشتن......

[ پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ ] [ 21:15 ] [ aneh ]

[ ]

گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟


شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟


پر می زند دلم به هوای غزل، ولی


گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟


گیرم به فال نیک بگیرم بهار را


چشم و دلی برای تماشا و فال کو؟


تقویم چارفصل دلم را ورق زدم


آن برگهای سبزِِ سرآغاز سال کو؟


رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند


حال سؤال و حوصله قیل و قال کو؟

[ چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ ] [ 21:29 ] [ aneh ]

[ ]تمام نیمکت های پارک دو نفره اند...


بی خیال...


به درخت تکیه می دهم...

[ سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:18 ] [ aneh ]

[ ]اگر خدا آرزویی را در دلت انداخت،


بدان که توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است،


پس به راهت ادامه بده…

[ سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:13 ] [ aneh ]

[ ]


به انتهای بودنم رسیده ام...

اما...


اشک نمی ریزم...


پنهان شده ام!


پشت لبخندی که درد می کشد...


[ دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 20:45 ] [ aneh ]

[ ]

سلام .امروز تولد یکی از  دوستامه..........................
یعنی اولین دوستم که همسنم بود.!!


اما من بیشتر از یک ساله که اونو ندیدم!!!!!


خواستم اینطوری تولدش رو بهش تبریک گفته

باشم......................................


تولد مبارک پریسا.امیدوارم هرجا هستی خوشبخت باشی......


[ دوشنبه سوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 1:38 ] [ aneh ]

[ ]

 شك ندارم


ماه را


دلتنگي من


كامل كرده است

[ یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 23:30 ] [ aneh ]

[ ]


از ميان اشک ها خنديده مي آيد کسي
خواب بيداري ما را ديده مي آيد کسي

با ترنم با ترانه با سروش سبز آباز گلوي بيشه خشکيده مي آيد کسي

مثل عطر تازه تک جنگل باران زدهدر سلام بادها پيچيده مي آيد کسي

کهکشاني از پرستو در پناهش پرفشانآسمان در آسمان کوچيده مي آيد کسي

خواب ديدم , خواب ديده در خيالي ديده انداز شب ما روز را پرسيده مي آيد کسيشاعر:ناشناس

[ یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:22 ] [ aneh ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه